Ajankohtaista

21.1.2022

Panostamme entistä enemmän sähköisiin taloushallintopalveluihin ja tarjoamme asiakasyritystemme käyttöön Procountor sekä Netvisor ohjelmistoja yhteistyössä Finagon www.finago.com/procountor sekä Visma Netvisorin www.netvisor.fi kanssa. Siirtymällä täysin sähköiseen taloushallintoon, pystymme varautumaan myös reaaliaikaiseen alv-raportointiin, mikä on verohallinnon tavoite tulevaisuudessa.

15.12.2021

Verohallinnon tavoitteena on reaaliaikainen alv-raportointi ja se on selvittänyt yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa, voitaisiinko arvonlisäveron tiedot saada tulevaisuudessa automaattisesti yritysten taloushallintojärjestelmistä, lasku- ja kuittitietojen perusteella. Tämä mahdollistaisi esitäytetyn alv-ilmoituksen muodostamisen pienille yrityksille, jolloin yrityksen tehtäväksi jäisi vain ilmoituksen tarkistaminen ja tarvittaessa täydentäminen. Visiona on, että tulevaisuudessa verotus sulautuu osaksi yritysten liiketoimintaa, ilman erillistä raportointia.

13.11.2020

Katso-palvelu poistuu käytöstä 31.12.2020. Katso-palvelun korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet. Suomi.fi-valtuudet kannattaa hoitaa kuntoon nyt, jotta asionti Verohallintoon ja tulorekisteriin sujuu myös Katso-palvelun päättymisen jälkeen. Olethan yhteydessä meihin, jos tarvitset apua valtuutuksen tekemisessä.

1.3.2019

Asunto- ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön kannattaa jatkossa antaa veroilmoitus myös silloin, kun tilikausi on tappiollinen, koska vanhojen vuosien tilinpäätöksiä ei voi enää verovuodesta 2018 alkaen ilmoittaa veroilmoituksen liitteenä. Jos yhtiöllä on vanhoja tappioita, joita ei ole tappiovuoden veroilmoituksella ilmoitettu, pitää yhtiön hakea muutosta verotukseensa oikasuvaatimuksella.

1.1.2019

Palkat ja työnantajasuoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen.