Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut

Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Kirjanpidon vaatimukset riippuvat yrityksen koosta: taseesta, liikevaihdosta ja tilikauden aikana yrityksessä työskennelleen henkilökunnan määrästä. Kirjanpidosta on tarkat lait, määräykset ja yleisesti hyväksytyt laskentaperiaatteet, joiden avulla kirjanpidosta tulee luotettava. Kirjanpidon tärkein raportti on yrityksen tilinpäätös, joka kertoo  yrityksen kannattavuudesta, vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta. 

Tarjoamme luotettavat ja nopeat kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut. Palvelukokonaisuuden laajuudesta sovimme kanssasi. Palvelukokonaisuuksia voi joustavasti muuttaa sopimuksen aikana. Yritysten veroilmoitukset sekä kausivero- ja vuosi-ilmoitukset lähetämme sähköisesti yrityksen antamin valtuutuksin eri viranomaistahoille.

Verkkolaskut

Nykyaikaiset ohjelmistomme mahdollistavat paperittoman, sähköisen taloushallinnon. Voit hyväksyä ja maksaa ostolaskut, tehdä myyntilaskut ja lukea kirjanpidon raportteja nettiyhteyksin. Verkkolaskujen vastaanotto on vaivatonta ja se helpottaa laskujen maksamista sekä pienentää virhemahdollisuuksia. Ja mikä parasta, se säästää aikaasi ja on ekologista. Meillä on käytössä myös skannauspalvelu, muutamme paperilaskusi tarvittaessa sähköiseen muotoon.

Sähköinen arkistointi

Käytössämme on selainpohjainen arkisto, joka on tarkoitettu kaikkien dokumenttien sähköiseen arkistointiin. Arkistoa voi käyttää mistä ja milloin vain ja se soveltuu kaikkiin sähköisiin asiakirjoihin, kuten laskuihin, tositteisiin ja raportteihin. Osto- ja matkalaskut sekä muistiotositteet siirtyvät laskujen sähköisestä kierrätysjärjestelmästä tositearkistoon. Myös muut arkistoitavat tiedostot, kuten myyntilaskut, tiliotteet, veroilmoitukset ja kirjanpidon raportit voidaan siirtää tai skannata arkistoitavaksi.

Sähköiseen arkistoon voi luoda haluamansa kansiorakenteen ja tiedostoja voi tallentaa eri muodoissa (esim. tif, pdf, word). Ohjelma mahdollistaa vapaan tekstihaun kaikkeen arkiston materiaaliin, ja siitä on mahdollisuus lähettää sähköposteja. Näin voidaan esim. automatisoida ennakkoilmoitus tietyn sopimuksen umpeutumisesta.

Laskutus- ja myyntireskontrapalvelut

Käytössämme on selainpohjainen myyntilaskutusohjelma, joka toimii myös myyntireskontrana. Halutessasi voit myös ulkoistaa laskutuksen ja myyntireskontran hoidon meille.

Laskutusohjelma on ajasta ja paikasta riippumaton. Laskut ja maksukehotukset lähtevät asiakkaille automaattisesti verkkolaskuina tai tulostuspalvelun kautta paperilaskuina. Ohjelman käyttö nopeuttaa yrityksen rahavirtaa, tehostaa muistutusprosessia ja samalla pääset eroon paperilaskujen käsittelystä.

Ostoreskontrapalvelut

Käytössämme on selainpohjainen ratkaisu ostolaskujen kierrätykseen ja matkalaskujen tekemiseen. Ohjelma toimii myös ostoreskontrana. Laskujen maksatus voidaan tehdä suoraan ostoreskontrasta ilman erillistä pankkiohjelmaa. Maksuennuste helpottaa kassanhallintaa. Ohjelma nopeuttaa laskujen maksamista, säästää aikaasi ja pääset eroon paperilaskujen käsittelystä.

Halutessasi voit ulkoistaa ostoreskontran hoidon meille.

Palkkahallinto

Palveluihimme kuuluu myös palkkahallinto. Palkkojen perustietojen antamistapa sovitaan asiakaskohtaisesti. Palkkatiedot sekä työnantajasuoritusten tiedot lähetämme asiakkaalle sähköpostitse. Lähetämme puolestanne myös maksuaineistot pankkiin, mikäli maksuliikennesopimus on tehty. Kausivero- ja vuosi-ilmoitukset lähetämme eri viranomaistahoille sähköisesti.

Controllerpalvelut

Controllerina tilitoimisto toimii niin sanottuna valvovana silmänä. Tehtävänämme voi olla esimerkiksi varmistaa, että yrityksen kirjanpito ja viranomaisraportointi on tehty oikein. Tällöin yrityksen johto voi luottaa taloudellisten lukujen oikeellisuuteen. Lisäksi palveluun voi kuulua kustannuanalyysien tekeminen sekä toimenpide-ehdotusten esittäminen. Tuotamme myös muita, räätälöityjä raportteja yrityksen rahavirroista.

Verosuunnittelu

Verosuunnittelulla tarkoitetaan yrityksen varojen hallintaa. Verosuunnittelulla pyritään välttämään päällekkäiset verot; verosuunnittelu on pitkäjänteistä työtä - sitä tehdään pääsääntöisesti tilikauden aikana, tilipäätöksen aikana sekä erikoistilanteissa, kuten yrityksen myyntitilanteessa, sukupolvenvaihdoksissa ym. Ota yhteyttä ja katsotaan, millainen palvelupaketti teidän tilanteeseen sopii!

Yhtiöoikeudelliset palvelut

Kun uusi yritys on aloittamassa toimintaansa, autamme yhtiömuodon valinnassa ja yrityksen alkutaipaleen viranomaisasioiden hoitamisessa. Myös yhtiömuodon vaihtamiset ja yritystoiminnan lopettaminen kuuluu yhtiöoikeudellisiin palveluihimme.