Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut

Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Kirjanpidon vaatimukset riippuvat yrityksen koosta: taseesta, liikevaihdosta ja tilikauden aikana yrityksessä työskennelleen henkilökunnan määrästä. Kirjanpidosta on tarkat lait, määräykset ja yleisesti hyväksytyt laskentaperiaatteet, joiden avulla kirjanpidosta tulee luotettava. Kirjanpidon tärkein raportti on yrityksen tilinpäätös, joka kertoo  yrityksen kannattavuudesta, vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta. 

Tarjoamme luotettavat ja nopeat kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut. Palvelukokonaisuuden laajuudesta sovimme kanssasi. Palvelukokonaisuuksia voi joustavasti muuttaa sopimuksen aikana. 

Sähköiset taloushallintopalvelut

Nykyaikaiset ohjelmistomme mahdollistavat paperittoman, sähköisen taloushallinnon. Voit hyväksyä ja maksaa ostolaskut, tehdä myyntilaskut ja lukea kirjanpidon raportteja ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkolaskujen vastaanotto on vaivatonta ja se helpottaa laskujen maksamista sekä pienentää virhemahdollisuuksia. Ja mikä parasta, se säästää aikaasi ja on ekologista. 

Dokumenttien hallinta

Dokumentinhallinta tehostaa ja helpottaa yritysdokumenttien arkistointia ja hallintaa merkittävästi.

Laskutus- ja myyntireskontrapalvelut

Käytössämme on selainpohjainen myyntilaskutusohjelma sekä myyntireskontrana. Halutessasi voit myös ulkoistaa laskutuksen ja myyntireskontran hoidon meille.

Ostoreskontrapalvelut

Käytössämme on selainpohjainen ratkaisu ostolaskujen kierrätykseen ja matkalaskujen tekemiseen. Ohjelma toimii myös ostoreskontrana. Laskujen maksatus tehdään kätevästi ohjelmaan sisältyvällä pankkiohjelmalla. Maksuennuste helpottaa kassanhallintaa. 

Halutessasi voit ulkoistaa ostoreskontran hoidon meille.

Palkkahallinto

Palveluihimme kuuluu myös palkkahallinto. Palvelukokonaisuus sovitaan asiakaskohtaisesti. 

Controllerpalvelut

Controllerina tilitoimisto toimii niin sanottuna valvovana silmänä. Tehtävänämme voi olla esimerkiksi varmistaa, että yrityksen kirjanpito ja viranomaisraportointi on tehty oikein. Tällöin yrityksen johto voi luottaa taloudellisten lukujen oikeellisuuteen. Lisäksi palveluun voi kuulua kustannuanalyysien tekeminen sekä toimenpide-ehdotusten esittäminen. Tuotamme myös muita, räätälöityjä raportteja yrityksen rahavirroista.

Verosuunnittelu

Verosuunnittelulla tarkoitetaan yrityksen varojen hallintaa. Verosuunnittelulla pyritään välttämään päällekkäiset verot; verosuunnittelu on pitkäjänteistä työtä - sitä tehdään pääsääntöisesti tilikauden aikana, tilipäätöksen aikana sekä erikoistilanteissa, kuten yrityksen myyntitilanteessa, sukupolvenvaihdoksissa ym. Ota yhteyttä ja katsotaan, millainen palvelupaketti teidän tilanteeseen sopii!

Yhtiöoikeudelliset palvelut

Kun uusi yritys on aloittamassa toimintaansa, autamme yhtiömuodon valinnassa ja yrityksen alkutaipaleen viranomaisasioiden hoitamisessa. Myös yhtiömuodon vaihtamiset ja yritystoiminnan lopettaminen kuuluu yhtiöoikeudellisiin palveluihimme.